Tájékoztató a legénységi állomány járandóságáról

Tájékoztató a legénységi állomány járandóságairól 2017.

 

TÁJÉKOZTATÓ

a legénységi állomány illetményének kiegészítéséről és egyéb járandóságairól

A legénységi állomány az alábbi összegű illetményekre jogosult:

  1. A legénységi állomány illetményének kiegészítése

 

  • Az érettségi vizsgával rendelkező legénységi állományú katonák illetménye

 

Havonta olyan összegű legénységi kiegészítő illetményre jogosultak az érettségi vizsgával vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katonák, mellyel az alapilletményük és honvédelmi szolgálati díjuk együttes összege eléri a bruttó 228.110 Ft/hó összeget.

 

  • Az érettségi vizsgával nem rendelkező legénységi állományú katonák illetménye

 

Illetményemelésben részesülnek az érettségi vizsgánál alacsonyabb legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katonák is. Esetükben a legénységi kiegészítő illetmény úgy kerül megállapításra, hogy annak összegével az alapilletményük és honvédelmi szolgálati díjuk együttes összege elérje

– közkatonák esetén a bruttó 186.635 Ft/hó

– őrvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén a bruttó 197.005 Ft/hó

– tizedes rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén a bruttó 207.375 Ft/hó

– szakaszvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén a bruttó 228.110 Ft/hó összeget.

 

A legénységi kiegészítő illetményen túl az érintettek – változatlan feltételekkel – továbbra is jogosultak lehetnek egyéb pótlékokra, juttatásokra, így többek között

– a nyelvtudásért pótlékra (bruttó 4.287 – 42.827 Ft havonta, attól függően, hogy alap,-közép vagy felsőfokkal rendelkezel),

– készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra (bruttó 83– 112 Ft óránként),

– ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra (bruttó 71 – 133 Ft óránként),

– gyakorlaton végzett tevékenység fokozott igénybevételi pótlékára (bruttó 3.205 Ft naponta),

– a teljesített túlszolgálat időtartamával azonos mértékű szabadidőre, illetve túlszolgálati díjként a távolléti díj – ami az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj, a rendszeres illetménypótlékok, a rendszeres kiegészítő illetmények havi együttes összege – időarányos részére (heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálat esetén a kétszeresére),

– béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők esetében a külszolgálat helyszínétől függően havonta nettó 227.649 – 636.566 Ft külszolgálati ellátmányra.

 

  1. A legénységi állomány egyéb járandóságai

 

A szerződéses legénységi állományú katonák a részükre járó havi illetményen túlmenően különböző illetményen kívüli juttatásokra, költségtérítésekre és támogatásokra jogosultak, melynek leglényegesebb elemei a következők:

 

1.) A szerződéses legénységi állományú katona választása szerint jogosult

  1. a) a szolgálatteljesítés napján a napi egyszeri térítésmentesen, természetben biztosított, az I. számú élelmezési norma részértékének megfelelő ebédre, vagy
  2. b)000 Ft összegű pénzösszeg juttatásra és 4.000 Ft összegű, vendéglátás alszámlára feltöltött SZÉP-kártya juttatásra.

 

2.) A bruttó 200.000 Ft-os béren kívüli juttatás kereten felül a katona további juttatásként

– helyi közlekedési bérlethez való 50%-os munkáltatói hozzájárulásra,

– havi 4.300 Ft összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásra,

– bankszámla-hozzájárulásra (bruttó 1.000 Ft/hó),

– a gyermek születésétől kezdve egyéb feltételektől függően maximum a gyermek 25 éves koráig bruttó 23.190 Ft/év összegben nevelési támogatásra

– közoktatásban résztvevő gyermek után bruttó 37.000 Ft/év összegben tanévindítási hozzájárulásra

– térítésmentes természetbeni egyenruházati ellátásra és 24.000 Ft/év sportruházatra és alsóneműre felhasználható költségtérítésre,

– ingyenes katona-egészségügyi ellátásra (csapatorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, szakorvosi ellátás),

– üdülési, rekreáció szolgáltatásra, regeneráló pihenés igénybevételére

– ingyenes laktanyai, vagy kedvezményes áron honvédségi szállón történő elhelyezésre

– kérelmére számla vagy bérlet leadása ellenében a helyközi utazási költségek 86 %-ának megfelelő költségtérítésre vagy 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség folyósítására

jogosult.

 

3.) A legénységi állományú katona szociális, családi helyzetétől függően

– legfeljebb 637.500 Ft visszatérítendő összegben családalapítási támogatást,

– legfeljebb a távolléti díj másfélszereséig terjedő összegű illetményelőleget,

– gyermekszületés esetén bruttó 77.300 Ft/gyermek összegben születési támogatást és

– parancsnoki segélyt, magasabb parancsnoki vagy közigazgatási államtitkári segélyt

igényelhet.

 

  • A szerződés-hosszabbítási díj

 

Ha a legénységi állomány tagja a szerződését meghosszabbítja, szerződés-hosszabbítási díjra jogosult. A szerződés-hosszabbítási díj összege vállalt szolgálati évenként változó mértékű, évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg.

Comments are closed.