Regisztráció, jelentkezés

Hol jelentkezhetsz szerződéses katonának?

 • Keresd fel a bejelentett lakóhelyedhez legközelebb eső toborzóirodát, ahol részletes tájékoztatást adnak a szerződéses katonai szolgálatról, a követelményekről, a felvételi folyamatról, a szerződéskötéshez szükséges okmányokról, valamint töltsd ki a regisztrációs lapot.
 • A szükséges okmányok: TAJ; adóazonosító jel; lakcímkártya; személyi igazolvány, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány; amennyiben van: jogosítvány; nyelvvizsga-bizonyítvány; egyéb végzettséget/képzettséget igazoló okmány.
 • Mindent vigyél magaddal!
 • Az irodán megkapod a jelentkezéshez szükséges okmányok és igazolások jegyzékét.

Milyen feltételeknek kell megfelelned?

 • Akkor lehetsz szerződéses katona, ha:
 • magyar állampolgár vagy
 • önkéntesen jelentkezel
 • betöltötted a 18. életéved
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes vagy
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezel
 • a rendfokozati állománykategóriához minimálisan meghatározott iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) rendelkezel
 • a szolgálatra egészségi,pszichológiai és fizikai szempontból alkalmas vagy (10/2015. (VII. 30.) HM rendelet alapján)
 • elfogadod egyes alkotmányos jogaidnak a vonatkozó törvény szerinti korlátozását.

 

Mikor nem lehetek szerződéses katona?

 • Ha a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéstől számítva még nem telt el 3 év.
 • Továbbá akkor sem, ha a bíróság közügyektől eltiltást, lefokozást, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki, vagy lefokozásodra, illetőleg a szolgálati viszonyod megszüntetésére fegyelmi fenyítésként került sor, a bírósági, illetve a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.

 

Mit jelent a nemzetbiztonsági ellenőrzés?

 • Abban az esetben, ha a beosztás követelményei között szerepel a nemzetbiztonsági ellenőrzés, akkor azt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi.

Figyelem!

A Magyar Honvédség a szolgálati viszony létesítéséhez szükséges, meghatározott adatokat, illetve a külön jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelést a szolgálati viszony fennállása alatt is ellenőrizheti!

Milyen okmányokra és igazolásokra van szükséged, hogy jelentkezz szerződéses katonának?

 • háziorvosi igazolás (1 hónapnál nem régebbi) – a szükséges formanyomtatványt az irodán kapod meg (az alkalmassági vizsgálathoz szükséges)
 • negatív mellkasröntgen-vizsgálati lelet (1 évnél nem régebbi – az alkalmassági vizsgálathoz szükséges)
 • nők esetében nőgyógyászati és cytológiai lelet (3 hónapnál, valamint 1 évnél nem régebbi – az alkalmassági vizsgálathoz szükséges)
 • igazolás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartótól, hogy nem állsz büntetőeljárás alatt
 • Az igazolások bemutatása után az irodán felajánlanak neked egy katonai beosztást, ha ezt elfogadod, akkor töltheted ki a jelentkezési lapot, melyet megküldenek az alakulathoz.

Comments are closed.