Ranger látogatás a dandárnál

Az amerikai haderő 75. Ranger Ezredének delegációja az Egyesült Államokban található Ranger-zászlóaljak törzseiből és egy, kifejezetten a lövész századok kiképzését támogató zászlóalj aktív állományából érkezett. Tagjai mind tapasztalt, háborús veteránok, akik jelenleg az alakulat újoncainak és leendő vezetőinek kiképzésével és szelekciójával foglalkoznak.

A delegáció kizárólagosan a MH 2. KRDD-hez érkezett, mivel rohamlövész osztagai jelentik a Magyar Honvédségben a könnyű-lövész képességeket, melyeket ők is képviselnek. Magyarországra először érkeztek azzal a szándékkal, hogy felmérjék az együttműködés lehetőségeit (korábban csak az Egyesült Királyságban végeztek hasonló tevékenységet és valósítottak meg együttműködést).
A közös kiképzések megvalósítása és egymás harceljárásainak, doktrináinak megismerésén túl a multinacionális környezetben való feladat-végrehajtás gyakorlása a cél. Elmondásuk szerint a jelenleg folyamatban lévő műveleteik során kiemelt figyelmet fordítanak a velük partnerségben lévő erőkkel való közös kiképzésekre, mely hatékonyan segíti az alkalmazásukat, akár önállóan, akár többnemzeti kötelékek részeként. Az együttes alkalmazást mindig megelőzik a közös gyakorlatok, begyakorlások, ahol lehetőség nyílik az alegységek összeszoktatására valamint egymás technikáinak részletekbe menő megismerésére.

A rangerek az Egyesült Államok haderejének egyetlen, különleges státusszal és alá-fölérendeltségi viszonnyal rendelkező könnyű-gyalogos egysége. Tagjai mind válogatott elit katonák, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hosszú, az ezred támogató zászlóalja által vezetett szelekciós tréningen vesznek részt, mely során rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül végrehajtják mindazon felkészítéseket, amire egy könnyű-lövész katonának szüksége lehet. E nélkül nem szolgálhatnak semmilyen beosztásban az ezred kötelékén belül. Mindez intenzív fizikai felkészítést, harcászatot, lövészetet, tájékozódási és egészségügyi ismereteket, robbantási technikákat és kommunikációs képzéseket foglal magába. A kemény, embert próbáló körülmények valamint a magas követelmények miatt az átlagos végzettségi arány körülbelül 56-70%-os. Ahhoz, hogy valaki az alakulatnál mindezek után parancsnoki beosztásba kerüljön, további képzésekre van szükség. A korábban Pre-Ranger névre hallgató képzést (melyet jelenleg SURT – Small Unit Ranger Training-nek hívnak) minden leendő rajparancsnok-helyettesnek el kell végeznie. Aki raj szintű vagy annál magasabb alegységet vezet, azoknak kivétel nélkül rendelkeznie kell a ranger végzettséggel, melyet a Ranger School-ban szerezhetnek meg (itt a jelentkezők kevesebb, mint 50%-a felel meg). Az itt szolgálók  napjai folyamatos kiképzésekkel telnek, az alakulat jelen van a világ konfliktus övezeteiben mint első lépcsős csapásmérő erő, jellemzően század vagy zászlóalj alkalmi harci kötelék szinten. Ezen kötelékek szinte mindig stratégiai vagy hadászati célú feladatokkal vannak megbízva, nagyon rövid reagálási idővel. Jellemzően a világ bármely pontján képesek harci műveletek végrehajtására a parancstól kiadott 18 órán belül. A kötelékbe csak a legalkalmasabb katonák kerüljenek felvételre. Feladataik között szerepel a nagy fontosságú célpontok és kiemelt személyek elfogása vagy megsemmisítése, a stratégiai fontosságú pontok és repterek elfoglalása, valamint a felderítés. Feladataik támogatásában gyakran részt vesznek más különleges alakulatok (US Army Special Forces, 160th SOAR). Felszerelésük része az összes, gyalogos alakulatoknál használatos felszerelés, mindez kiegészül a különleges erőknél rendszeresített fegyverrendszerekkel is. Nagy hangsúlyt kap a felszerelések professzionális használata, valamint az egyéni és kötelékben végrehajtott feladatok minőségének biztosítása is. Az alakulat egyben a haderő számára az ideális példa a fegyelem, a megjelenés, a pszichés és fizikai képességek terén, rengeteg magas beosztású tisztet és altisztet biztosít a hadsereg számára. Itt szolgálni nemcsak presztízs és kiváltság, de egyben a magas karrier lehetőségét is jelenti mind a vezetők, mind pedig a beosztottak számára. Minden alakulat szívesen fogadja az ezrednél szolgált katonákat, tudván, milyen képességekkel rendelkeznek és ez milyen előnyökkel jár. Az itt szolgált katonák hatékony erősokszorozók; segítik meghonosítani a legújabb eljárásokat, valamint erősítik a csapatszellemet is.

A delegáció vezetője szerint elképzelhető a további együttműködés. A közeljövőben az ezred kész segítséget nyújtani és megosztani a kiképzéssel kapcsolatos tapasztalatait a dandár kiképzést folytató alegységével. Ennek segítségével rövidebb idő alatt integrálható egy olyan rendszerű képzés, amelyet korábban éves szinten már sok száz lövész végzettségű katona kiképzése során teszteltek, és amely rugalmasan alkalmazható a magyar könnyű-lövész katonák kiképzésében. Ennek első, gyakorlatias lépéseként a delegáció és a kiképzésért felelős katonák megosztották személyes tapasztalataikat, vizsgálták a hatékonyabb kiképzési lehetőségeket. Ennek első eredményeként a különleges rendeltetésű katonák szakfelkészítését is a Ranger Ezred felkészítésének egyes elemeivel bővíti a dandár, hogy a lehető legjobban felkészített katonák kerülhessenek a rohamlövész osztagok állományába.

A Ranger Ezred tervei között szerepel, hogy több megfigyelőt is delegáljon a jövőben végrehajtandó, osztag (zászlóalj) szintű gyakorlatokra, hogy a későbbiekben a tapasztalatok alapján részt tudjanak venni nagyobb erőkkel is a magyarországi és nemzetközi gyakorlatokon.

Képek forrása:

  • www.wikipedia.com
  • www.defensemedianetwork.com

Comments are closed.