Képzések

A katonai feladatok ellátását a kiképzési rendszer működtetése teszi lehetővé. Ennek az összetett rendszernek és a benne rejlő folyamatoknak, melyeken a dandár sokoldalú emberi-erőforrásigényeinek kielégítése is nyugszik, három fő pillére van:

  • a jelentkezők megfelelő szűrésének rendszere,
  • a különböző alapképzések magas színvonalú lebonyolítása,
  • valamint a hazai- és külföldi emelt szintű kiképzések.

A dandárhoz kerülő katonák szemszögéből ez egy embert próbáló és lehetőségekkel és kihívásokkal teli időszak, a katonai szervezet szemszögéből azonban egy összetett, folyamatos körforgás, amelybe újra- és újra be kell építeni katonáink műveleti tapasztalatait is. Tapasztalataink alapján a dandár sokoldalú kiképzéseinek egyik meghatározó ismérve és egyben vonzereje is, hogy a kiképzéseken részt vevők más oldalról is meg ismerik önmagukat, bajtársaikat és a katonaéletet.

Katonai alap- és szakkiképzések

Speciális képzések

Comments are closed.