Felderítés különleges módra

Talán nincs még egy olyan katona, akinek olyan sok szakterületen kellene bizonyítani a rátermettségét, mint egy különleges műveleti katonának. A sikeres feladatvégrehajtáshoz elengedhetetlen a pontos és hatékony felderítési támogatás. Ezért szükséges a katonák számára a rendszeres felderítő felkészítések végrehajtása. A felkészítések alkalmával több speciális eszköz használatát is elsajátíthatja az erre a feladatra kiválasztott és alkalmas személyi állomány, annak érdekében, hogy a műveletek alatt, illetve azok végrehajtása után minél több felderítési információ kerüljön a birtokukba. A felderítők munkája sosem egy öncélú tevékenység, hiszen egy műveleti területen az egyik legfontosabb feladat, hogy minél többet tudjunk meg a környezetről, a helyzetről illetve a szembenálló félről. Az alakulat felderítő eszközeinek széles palettájában például megtalálhatóak az afganisztáni műveletei területen már sokat bizonyított pilóta nélküli repülőeszközök (UAV) is. 
Természetesen ezen kívül további speciális ismeretekre is szükségük van katonáinknak, mint például a műveleti helyszínelés alapjai, amely a helyszínen található bizonyítékok rögzítését, és rendszerezését jelenti. A modern technikai eszközök használata mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a klasszikus felderítő feladatokat sem. Egy különleges alakulat azonban a klasszikus feladatokat is különleges felszereléssel és módszerekkel hajtja végre. A Különleges Erők alap feladatrendszerébe tartozó Különleges Felderítés (Special Reconnaissance) elsősorban a kiemelt célpontok semlegesítése érdekében végrehajtott adatgyűjtésre irányul, melyet adott esetben a szemben álló fél mélységében, ellenséges körülmények között kell végrehajtani. De, mi is történik a felderítők által megszerzett információkkal? A terepen dolgozó felderítő katonák mellett a törzsekben is találkozunk felderítő beosztású személyi állománnyal. A műveletek alatt megszerzett információk ezekhez az elemzőkhöz kerülnek, akik a látszólag kusza adathalmazt értelmezik és rendszerezik. Az elemzett információk birtokában és segítségével képessé teszik az adott egységet arra, hogy meghatározza a szembenálló fél gyenge, esetleg támadható pontjait és az újabb műveletek érdekében célpontokat generáljon.

Comments are closed.