Ejtőernyősök Napjára hangolódva

Az ejtőernyő, mint mentőeszköz és a harcba vetés eszköze idén 101 éve része a magyar katonák eszköztárának, hiszen ezen a napon, 1918. március 23-án hajtotta végre vitéz Boksay Antal repülő főhadnagy az olaszországi Pergine repülőterén a magyar hadtörténelem első kísérleti ejtőernyős ugrását, ezzel bizonyítva, hogy a bajba került pilóta, ha a szükség úgy hozza, életét bátran rábízhatja egy selyemkupolára is.

Az első világháború során a repülő szerkezetek technológiai fejlődése hozta magával az ejtőernyő, mint mentőeszköz fejlődését és elterjedését, ami lehetőséget adott a léghajók és repülőgépek nehezen pótolható személyzetének a menekülésre.

A II. világháborút megelőzően az ejtőernyők egy új, különleges csapatnem harcba vetésének eszközeivé váltak, így születtek meg a különféle ejtőernyős és légideszant alakulatok a Szovjetunióban, Németországban, az Egyesült Királyságban és szerte a világban. A Magyar Királyi Honvédség idén 80 esztendeje, 1939. október 1-én állította fel első ejtőernyős századát Pápán, a legendás hírű katonatiszt, vitéz Bertalan Árpád százados parancsoksága alatt. Az alakulat hamarosan zászlóalj méretűre duzzadt, különleges ruházatukat, fegyverzetüket és ejtőernyőiket a magyar ipar állította elő. Az önként jelentkező ejtőernyős katonák az elkövetkező években részt vettek egy tragikus balesettel induló harci ugrásban a délvidéki támadó hadművelet során, egy utánpótlás-dobó műveletben a Szovjetunió elleni hadműveletek kezdetén, majd a háború végén, az elit Szent László Hadosztály kötelékében könnyűgyalogos alakulatként harcoltak a magyarországi hadszíntéren.

A II. világháború befejezése után az egykori pápai ejtőernyős veteránok köré szervezve éledt újra egy magyar katonai ejtőernyős zászlóalj, amelyet a hadsereg-fejlesztések során végül leépítettek. Azonban az ejtőernyős ugrás a hidegháborús fenyegetés miatt, az ellenséges tömegpusztító fegyverek felkutatására a Magyar Néphadseregben létrehozott mélységi felderítő alakulatok, majd az ebből a Magyar Honvédségben kialakult különleges műveleti egységek katonáinak egyik kihelyezési módjaként élt tovább.

Forrás: HM HIM

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember
A képen a következők lehetnek: 1 személy, közeli
A képen a következők lehetnek: 12 ember
A képen a következők lehetnek: 5 ember, álló emberek, fa és túra/szabadtéri

Comments are closed.