Bevonulás és szerződéskötés

Hová kell bevonulnod és mikor?

 • Az toborzó iroda által küldött tájékoztatás alapján a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájára (Szentendre), vagy mentesítési nyilatkozat esetén (ha már korábban voltál katona)közvetlenül a katonai szervezethez kell bevonulnod a megadott időpontban.

Hogyan utazol az MH Altiszti Akadémiára (MH AA), illetve közvetlenül a katonai szervezethez?

 • Az irodán kapott „Felhívás”-sal (utazási kedvezményre jogosító okmány), mellyel a MÁV vonalain (vasúton) ingyenesen utazhatsz.

Mi történik a bevonulást követően?

 • Az MH AA-n vagy a katonai szervezet személyügyi szervénél először leellenőrzik a szerződéskötéshez szükséges okmányokat, és csak ezt követően kerül sor a szerződés megkötésére.

Milyen okmányok szükségesek a szerződéskötéshez?

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályaalkalmassági minősítést tartalmazó vizsgálati lap kivonata,
 • a letöltött sorkatonai szolgálatáról szóló igazolás (a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon adják ki),
 • 11 jegyű személyi azonosító jel vagy az azt igazoló okmány,
 • személyi igazolvány,
 • adókártya vagy az azt igazoló hivatalos okmány,
 • TAJ-kártya
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolat,
 • érvényes gépjárművezetői engedély (ha van),
 • munkakönyv (ha van),
 • eddigi munkaviszonyokat igazoló okmányok (ha vannak),
 • az álláskeresési járadék folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól (mettől meddig folyósították),
 • bankszámlaszám (vagy folyószámla-szerződés), ahová  a fizetés utalását kéri,
 • házassági anyakönyvi kivonat (ha házas),
 • gyermek (ha van) születési anyakönyvi kivonata vagy annak közjegyzővel hitelesített másolata,
 • feleség/férj, gyermek (ha van) adószáma és TAJ száma,
 • a fenti okmányok fénymásolata is,
 • 2 db 4×4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
 • A felsorolt okmányok hiánya esetén szerződéskötésre nem kerülhet sor!
 • Mivel az első havi fizetést csak a második hónap elején kapod meg, ezért a saját költségeid  fedezésére készpénzre (vagy bankkártyára) lesz szükséged.

Mit jelent a próbaidő?

 • A szerződéskötéskor legalább három, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő köthető ki. A fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb a próbaidő leteltéig kell teljesítened.

Mire vagy jogosult a próbaidő alatt?

 • Illetményre (fizetésre), laktanyai elhelyezésre, valamint a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra (egyenruha, felszerelés, térítésmentes étkezés stb).

Megszüntethető-e a szerződés a próbaidő alatt?

 • Igen, a próbaidő alatt a szerződést (szolgálati viszonyt) bármelyik fél (akár a katonai alakulat parancsnoka, akár Te) indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
 • Ilyenkor köteles vagy a kapott ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat visszaadni.

Ha nem voltál még katona, akkor milyen rendfokozatot kapsz?

 • Ha szerződéses legénységi állományba helyeztek, de előzőleg nem rendelkeztél rendfokozattal, akkor közkatonaként kezded a szolgálatot.

Ha már voltál katona, milyen rendfokozatot kaphatsz?

 • A katonai szolgálatról szóló igazolásom alapján legalább a meglévő (például őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető) rendfokozatot.

Ki köt velem szerződést?

 • A bevonulás után a katonai szervezet parancsnoka vagy az őt képviselő személyügyi szakember köt veled szerződést.

Kell-e katonai esküt tenned?

 • Igen, szerződéses katonaként esküt kell tenned (a bevonulás napján).

Minimálisan mennyi időre kell vállalnom a szerződéses katonai szolgálatot?

 • legénységi beosztás esetén 3 év,
 • tiszti és altiszti beosztás esetén 5 év.

Meghosszabbítható-e a szerződéses katonai szolgálat időtartama?

 • Igen, a szerződéses szolgálat időtartama közös megegyezés alapján alkalmanként, állománykategóriától függetlenül legalább kettő, de legfeljebb öt év időtartammal meghosszabbítható.

Hány éves korig lehetek szerződéses katona?

 • Alkalmasság esetén az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, azaz a 65. életév betöltéséig is akár.

Mit tartalmaz a szerződés?

 • A szolgálati viszony kezdetét, jellegét,
 • a próbaidő tartamát,
 • a rendfokozatot,
 • az eskü letételének időpontját,
 • szerződéses szolgálati viszony esetén a szolgálati viszony időtartamát.
 • A szerződés megkötését követően kinevezési okmány készül.

Mit tartalmaz a kinevezési okmány?

 • A szolgálati beosztásba történő kinevezésedről, kinevezési okmány készül, amelynek tartalmaznia kell:
 • a szolgálati beosztásod és  annak helyét,
 • a besorolási osztályon belüli besorolási kategóriádat,
 • a beosztáshoz szükséges iskolai végzettséget (szakképesítést), nyelvismeretet (ha van)
 • Az állományba vételi okmány (szerződés) és a kinevezési okmány egy példányát megkapom.

Milyen további tájékoztatást kapok?

 • Az állományba vételi, illetve a kinevezési okmány átadásával egyidejűleg a katonai alakulat tájékoztat:
 • a szolgálatteljesítés rendjéről,
 • az illetmény-besorolásról (magyarul fizetésről),
 • az illetményfizetés módjáról ,
 • a szolgálati idő kezdőnapjáról,
 • a szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
 • a felmentési és lemondási idő megállapításának szabályairól,
 • az egyéb juttatásokról és azok mértékéről.

Hogyan történik a tájékoztatásom?

 • A katonai szervezet legkésőbb az okmányok átadásától számított 30 napon belül írásban tájékoztat.

Comments are closed.